Home » Farnost Modřice » Galerie

Galerie

Slavnost sv. Gotharda 2018

Fotky naleznete zde;

Křest páně 2017 (+příprava k 1. sv. přijímání)

Půlnoční mše Přízřenice 2017

Mikuláš 2017

Žehnání adventních věnců a jarmark + jeho příprava 2017

Pouť do Přízřenic 2017

Memoriál otce Roberta 2017

Svatováclavské hody 2017

Biskup Vlastimil v Přízřenicích 2017

Dětský den 2017

Slavnost sv. Gotharda 2017

Další fotky naleznete zde;

Květná neděle 2017

Karneval 2017

Socha sv. Floriána na náměstí