Home » Farnost Modřice » Stálý pořad bohoslužeb

Stálý pořad bohoslužeb

Stálý pořad bohoslužeb

den místo bohoslužba čas poznámka
neděle Modřice farní mše sv. 9:30 od 8:55 hod. společná modlitba růžence
Modřice pobožnost/adorace 17:00 cca 1x měsíčně
pondělí        
úterý Modřice mše sv. 18:00  
středa Modřice mše sv. 18:00  
čtvrtek domovy důchodců mše sv. 10:00 cca 1x měsíčně (viz. aktuální pořad bohoslužeb)
Přízřenice mše sv. 11:00
pátek Modřice mše sv. 18:00 o prvním pátku v měsíci následuje krátká adorace a sv. požehnání
sobota Přízřenice mše sv.
(při splnění stanovených podmínek s nedělní platností)
17:30  

Pořad bohoslužeb, ohlášky a případné další změny najdete zde a na týdenním rozpisu ve farních vývěskách v Modřicích (u kostela a u fary) a v Přízřenicích (na kostele).
Příležitost ke sv. smíření je 30 min. (o 1. pátku v měsíci 60 min.) přede mší sv., popř. v jiném termínu po osobní dohodě s duchovním správcem.
Svátostná služba nemocným farníkům je pravidelně na první pátek v měsíci dopoledne, nebo na požádání kdykoliv.

Socha sv. Floriána na náměstí