Home » Farnost Modřice » Bohoslužby

Bohoslužby

Aktuální ohlášky: Ohlášky
Pořad bohoslužeb

Úterý 18:00  
Středa 18:00  
Pátek 18:00  
Sobota 17:30 v Přízřenicích  
Neděle 9:30  
  Dětská mše obvykle třetí neděli v měsíci.

Ostatní svátosti
po osobní domluvě

Socha sv. Floriána na náměstí