Home » Farnost Modřice » O nás

O nás

Kontakt
Římskokatolická farnost Modřice
Masarykova 147
664 42 Modřice

IČO: 65265891

tel.: +420 731 428 346
e-mail: modrice@dieceze.cz

Právní prohlášení
Římskokatolická farnost Modřice prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Modřice vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Modřice za nezávazné. Římskokatolická farnost Modřice nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod. (zveřejněno 27. 9. 2018)

rolex daytona uomini 116519 40mm cinturino in pelle here was aaa quality well cloned.the watchmaking crafts of best fake pearlmaster is in leading position.

Socha sv. Floriána na náměstí