Home » Farnost Modřice » O nás » Kontakt

Kontakt

Římskokatolická farnost Modřice
Masarykova 147
664 42 Modřice

IČO: 65265891

tel.: +420-737 588 794
e-mail: modrice@dieceze.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2023340349/0800

Socha sv. Floriána na náměstí