Home » Farnost Modřice » Další aktivity

Další aktivity

Charitativní služby
Potřební nechť se obrátí na Oblastní charitu Rajhrad, která tyto služby zajišťuje na odborné úrovni (rajhrad.charita.cz).

V naší farnosti se každoročně konají tyto akce:
Farní ples: Koná se vždy v lednu v hotelu Gregor na Náměstí Svobody.
Slavnost sv. Gotharda: Jedná se o oslavu patrona našeho kostela. Slavnost se pořádá vždy v sobotu nejbližší samotnému svátku sv. Gotharda, který je 5. května. Zvou se významní hosté, bývalí kněží a vůbec všichni, kteří kdy měli s naší farností něco společného. Začíná se slavnostní mší a poté je pohoštění na faře.
Dětský karneval: Začátkem roku se vždy na faře koná karneval, kde se nejen děti, ale i rodiče, obléknou do kostýmů a užívají si zábavného programu na faře.
Dětský den: Koncem školního roku jsou pro děti vždy připravené disciplíny na faře, za které mohou získat sladkou odměnu.

a mnoho dalších…

the best https://e-juice.ca in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..100% high quality weird food brands.

Socha sv. Floriána na náměstí